keyvisualkeyvisual
Home
Software ontwikkeling en integratieDAVAN

Contactgegevens

Adres : Oostercluft 320, 8332 DN Steenwijk
Telefoon : 0619389470
Email : info AT davan.nl
KvK : 58552626
Linkedin
http://www.linkedin.com/in/daninden

Algemene voorwaarden

Ik hanteer op al mijn leveringen de algemene voorwaarden van de branchevereniging FENIT, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003, tenzij anders overeengekomen (Download).

 

 

DAVAN  |  info AT davan.nl